O škole

Základní údaje

ZřizovatelObec Kout na Šumavě
Organizace školyZŠ neúplná – jen s I. stupněm, 1. – 5. ročník
Právní formaPříspěvková organizace 
Statutární orgánŘeditelka školy, Mgr. Milada Mazancová    
Součásti školyZákladní škola   kapacita   100 žáků
 Školní družina   kapacita     25 žáků
 Školní jídelna    kapacita     90 žáků
Počet žáků70
Vzdělávací programŠVP „Škola pro život“ č.j. 48/2007
Vybavení IT51 počítačů, scannery, tiskárny
Mimoškolní činnostVýtvarný kroužek
 Zdravotnický kroužek
 Přírodovědný kroužek
 Tělovýchovný kroužek
 Pěvecký sbor
 Náboženství – nepovinný předmět
ZaměstnanciPedagogičtí pracovníci:    14
Nepedagogičtí pracovníci: 4
  
 

Škola je zapojena do projektu MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II. „Učíme se pro budoucnost“.