Zájmové kroužky

Výtvarný

Děti se učí používat výtvarné techniky od kresby, malby, batikování, práce s přírodními materiály či malbu na hedvábí. Snažíme se o rozvíjení tvořivosti a estetického cítění dětí.

Tělovýchovný

Kroužek je zaměřen na různorodé pohybové aktivity žáků, nejvíce na herní činnosti, a to vybíjenou. Naše škola každoročně pořádá turnaj "O putovní pohár" kde se utkáváme s okolními ZŠ.

Robotika

Děti se učí základy robotiky, učí se programovat malé robůtky Bee boty. Prcaují na počítači.

Přírodovědecký

Děti se učí poznávat přírodu, vytvářet si k ní vztah, hrají hry, účastní se výletů.

Zdravotnický

V tomto kroužku se žáci učí základy první pomoci, význam léčivých bylin a jejich uplatnění, zásady zdravého životního stylu, historii ČČK, připravují se na účast v okresní soutěži.