Základní údaje o škole

Zřizovatel

Obec Kout na Šumavě

Organizace školy

ZŠ neúplná – jen s I. stupněm, 1. – 5. ročník

Právní forma

Příspěvková organizace 

Statutární orgán

Ředitelka školy, Mgr. Milada Mazancová    

Součásti školy

Základní škola   kapacita   100 žáků

 

Školní družina   kapacita     25 žáků

 

Školní jídelna    kapacita     90 žáků

Počet žáků

67

Vzdělávací program

ŠVP „Škola pro život“ č.j. 60/2021

Vybavení IT

51 počítačů, scannery, tiskárny,

každá třída je vybavena interaktivní tabulí

Mimoškolní činnost

Výtvarný kroužek

 

Zdravotnický kroužek

 

Přírodovědný kroužek

 

Tělovýchovný kroužek

 

Pěvecký sbor

 

Náboženství – nepovinný předmět

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci: 

učitelky: 6

asistentky pedagoga: 9 (zkrácené úvazky)

Nepedagogičtí pracovníci: 4

  
 

Vítá Vás web Základní školy Kout na Šumavě