Školní družina

Školní družina má kapacitu 25 dětí.

Provoz je denně od 11,35 – 15,45 hodin.

Každý rok je plně obsazena.

Děti zde provozují výtvarné, pohybové i odpočinkové činnosti.

Paní vychovatelka Jitka Jaklová organizuje – hlavně o vedlejších prázdninách – ve spolupráci s domem dětí DOMINO v Domažlicích  mnoho kvalitních akcí.  Např .  keramické dílny, bruslení, návštěvy koňské farmy či divadel.