Zaměstnanci

Mgr. Milada Mazancová

ředitelka školy

Mgr. Helena ŠEVČÍKOVÁ

třídní učitelka 4. ročníku

Mgr. Jana BOZDĚCHOVÁ

třídní učitelka 5. ročník

Mgr. Ivana KADLECOVÁ

třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Milada MAZANCOVÁ

třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Lucie RYBÁKOVÁ

třídní učitelka 3. ročníku

Naděžda PIPREKOVÁ

Asistentka pedagoga

Petra NEJDLOVÁ

Asistentka pedagoga

Barbora Göztová

Asistentka pedagoga

Eva MORAVCOVÁ

Asistentka pedagoga

Bc. Alena KAISEROVÁ

Asistentka pedagoga

Mgr. Marcela Slámová

učitelka a asistentka pedagoga

Pavla FRÖHLICHOVÁ

asistentka pedagoga

Jitka JAKLOVÁ

vychovatelka školní družiny

Jiřina ŠKARDOVÁ

vedoucí školní jídelny

Alena ŠILHÁNKOVÁ

hlavní kuchařka

Irena VLKOVÁ

pracovnice provozu

Zdeňka HOŠKOVÁ

školnice a uklízečka