Stanovisko ředitelky školy ke stávce dne 27.11.2023

STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dne 27. 11. 2023 se Základní škola Kout na Šumavě připojuje k celodenní stávce mateřských, základních a středních škol v ČR. Jelikož tento den z důvodu stávky nelze zajistit provoz školy, školní družiny ani jídelny, bude škola po celý den uzavřena.

Důvody stávky naleznete v přiloženém dopisu ČMOS PŠ.

Důvody, proč se naše škola rozhodla „stávkovat“ spočívají hlavně:

   · V udržení stávající kvality vzdělávání . Tu nelze garantovat, pokud by došlo ke snižování počtu hodin ve výuce. V naší škole by to znamenalo spojování většího množství vyučovacích hodin                   nebo ročníků, což by znamenalo výuku cca o 28-30 žácích. Individuální přístup by byl téměř nemožný.

    · Ve snaze zabránit nekoncepčním škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.

    · V nesouhlasu s návrhem, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snižovaly.

Naše škola patří mezi základní školy neúplné (pouze s I. stupněm ZŠ), která pomáhá, a v minulosti pomohla nejen mnoha dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i dětem, kterým vyhovoval menší kolektiv ve třídě. Pracují zde asistentky pedagoga, které jsou velmi nápomocny k plynulému vyučovacímu procesu, jinými slovy – často slýchaných v médiích – aby děti se SVP nebrzdily vzdělávání ostatních žáků.

Do stávky se zapojujeme poprvé, a věřte, že hlavním důvodem je zachování současné úrovně vyučování v malých školách. Jde nám o zachování kvalitního vzdělávání pro Vaše děti.

Nestávkujeme za zvýšení platů učitelů, jak slýcháte v médiích, ale za nesnižování platů kuchařek, uklízeček a dalších nepedagogických zaměstnanců, které jsou už teď na hranici minimální mzdy.

Děkujeme za pochopení

Milada  Mazancová

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *