ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY 18.11.2020

                              Zahájení prezenční výuky 18. 11. 2020

          18. 11. 2020 nastoupí k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku.

          Výuka bude probíhat v homogenní skupině, která se nebude měnit v ŠD ani v ŠJ.

        –   Žáci 1. třídy budou přicházet do budovy školy v 7,40 hodin, výuka začne v 7,55 hodin.

        –    Žáci 2. třídy budou přicházet do budovy školy v 7,30 hodin a výuka začne v 7,40 hodin.

        –   Po obědě žáci ihned opustí budovu školy nebo přejdou do určeného oddělení školní družiny.

        –  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

       –    Žáci by měli mít na den minimálně 2 čisté roušky a čisté sáčky (1 do školní družiny).

        –   Pokud máte podezření, že dítě vykazuje známky onemocnění nebo se setkalo s osobou pozitivní na Covid 19                   nesmí  do  školy  vstoupit.

        –  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

        –  Děti mohou do odvolání nastoupit do dvou oddělení školní družiny.

       –  Školní jídelna bude v provozu za přísných hygienických opatření.

      –  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách jídelny nosit roušky vyjma konzumace stravy.

       –  Ostatní žáci (distanční výuka) a cizí strávníci si mohou oběd odebrat výdejním okénkem.

       –   Žáci 3. – 5. ročníku pokračují v povinné distanční výuce.

      –   Pokud někteří žáci z 1. a 2. ročníku zůstanou doma nebo jsou nemocní či v karanténě, nebudou distančně                       vzděláváni.  Domluví si předávání úkolů a konzultaci s pí učitelkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *