Vítá Vás web Základní školy Kout na Šumavě


Inormace pro rodiče:

     Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2018/19 se koná ve středu 4. dubna 2018 od 13 do 16 hodin

      Informace o průběhu zápisu a odklad povinné školní docházky
       Žádost o odklad povinné školní docházky
       Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání


Základní údaje o škole

Název Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice, příspěvková organizace
Zřizovatel Obec Kout na Šumavě
Organizace školy ZŠ neúplná - jen s I. stupněm, 1. - 5. ročník
Právní forma Příspěvková organizace
Statutární orgán Ředitelka školy, Mgr. Milada Mazancová
Součásti školy Základní škola   kapacita   100 žáků
Školní družina   kapacita     25 žáků
Školní jídelna    kapacita     90 žáků
Počet žáků 78
Vzdělávací program ŠVP "Škola pro život"
od roku 2002 byla škola zařazena do experimentu MŠMT - ověřování integrace žáků s mentálním postižením do ZŠ
Vybavení výpočetní technikou 20 počítačů, scannery, tiskárny, 5 interaktivních tabulí
Mimoškolní činnost Výtvarný kroužek
Zdravotnický kroužek
Country tance
Tělovýchovný kroužek
  Pěvecký sbor
Náboženství - nepovinný předmět
Zaměstnanci Pedagogičtí pracovníci: 14    Nepedagogičtí pracovníci: 4
Asistentka pedagoga: 6
 

Organizace školního roku 2017/18

 

·        Začátek školního vyučování: pondělí 4. září 2017

 

·        Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

 

·        Vánoční prázdniny: od soboty 23. prosince 2017 do  úterý 2. ledna 2018 (vyučování začne ve středu 3. ledna 2018)

 

·        Pololetní prázdniny: 2. února 2018

 

·        Jarní prázdniny: 5. února – 11. února 2018

 

·        Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

 

·        Hlavní prázdniny: sobota 30. června – pátek 31. srpna 2018

 

·        Školní rok 2018/19 začne v pondělí 3. září 2018

 
   
   
   
   
   

  


       
    © COPYRIGHT 2008