ZAHÁJENÍ VÝUKY 4.1. 2021

– 4. 1. 2021 nastoupí k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku.

– Výuka bude probíhat v homogenní skupině, která se nebude měnit v ŠD ani v ŠJ.

– Žáci 1. třídy budou přicházet do budovy školy v 7,40 hodin, výuka začne v 7,55 hodin.

– Žáci 2. třídy budou přicházet do budovy školy v 7,30 hodin a výuka začne v 7,40 hodin.

– Po obědě žáci ihned opustí budovu školy nebo přejdou do určeného oddělení školní družiny.

– Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

– Žáci by měli mít na den minimálně 2 čisté roušky a čisté sáčky (1 do školní družiny).

– Pokud máte podezření, že dítě vykazuje známky onemocnění nebo se setkalo s osobou pozitivní na Covid 19 nesmí     do školy vstoupit.

– Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

– Děti mohou do odvolání nastoupit do dvou oddělení školní družiny.

– Školní jídelna bude v provozu za přísných hygienických opatření.

– Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách jídelny nosit roušky vyjma konzumace stravy.

– Ostatní žáci (distanční výuka) a cizí strávníci si mohou oběd odebrat výdejním okénkem.

– Žáci 3. – 5. ročníku pokračují v povinné distanční výuce.

– Během povinné distanční výuky mají žáci nárok na oběd.

– Pokud někteří žáci z 1. a 2. ročníku zůstanou doma nebo jsou nemocní či v karanténě, nebudou distančně                     vzděláváni. Domluví si předávání úkolů a konzultaci s pí učitelkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *