ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU OD 1.9.2021

                                                Informace k zahájení prezenční výuky od 1. 9. 2021

· Výuka bude probíhat podle rozvrhu tříd z 1. 9. 2021.

· Škola bude otevřena od 7,00 hodin pro dojíždějící žáky. Pro ostatní žáky od 7,30 hodin. Do třídy by žáci měli přijít nejpozději do 7,40 hodin. V 7,45 hodin zahájíme společné testování v určených dnech, a to nejprve 1., 6. a 9. 9. Další testování – dle průběžných pokynů MŠMT.

· Rodiče žáků I. třídy, kteří vstoupí do budovy školy, budou mít nasazen respirátor.

· Děti a zaměstnanci školy mají povinnost nosit zdravotnickou roušku nebo respirátor ve společných prostorách budovy.

· Děti, zaměstnanci a cizí osoby s příznaky Covid 19 nesmí vstoupit do školy.

· Vstup třetím osobám do budovy školy je povolen pouze v nutných případech.

· Školní stravování bude zorganizováno postupně za dodržení homogenity skupin v jídelně, rozestupů a hygienických opatření.

· Provoz školní družiny bude zajištěn do 15,45 hodin za dodržování hygienických opatření.

· 1. září bude provoz školní družiny do 12 hodin.

· 1. září bude zahájen i provoz školní jídelny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *