VÝUKA OD 12.4.2021

Informace k zahájení prezenční výuky od 12. 4. 2021

 •  Naše škola bude vyučovat plynule bez rotační výměny.
 •  Výuka bude probíhat podle rozvrhu tříd z 1. 9. 2020.
 •  Škola bude otevřena od 7,00 hodin pro dojíždějící žáky. Pro ostatní žáky od 7,30 hodin. Do třídy by žáci měli    přijít nejpozději do 7,40 hodin. V 7,45 hodin zahájíme společné testování.
 •  Vyučování bude zajištěno v samostatných třídách s upravenými rozestupy lavic.
 •  Děti mají povinnost po celou dobu přítomnosti ve škole nosit zdravotnickou roušku nebo respirátor, jiná    rouška není povolena. Zaměstnanci jsou povinni nosit respirátor.
 •  Děti ani zaměstnanci s příznaky Covid 19 nesmí vstoupit do školy.
 •  Do školy je zakázán vstup třetím osobám.
 •  Děti i zaměstnanci budou povinně testovaní v pondělí a ve čtvrtek.
 •  Testování proběhne najednou ve třídě, přítomnost rodičů není nutná. Test je šetrný, děti si ho provedou samy   pod dohledem pedagogů. Z hlediska dodržení epidemiologických opatření není vstup třetích osob do školy         žádoucí.
 •  Instruktážní video si můžete pustit na adrese: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole kde naleznete i   instruktážní leták. Test pro naši školu je zn. LEPU.
 •  Školní stravování bude zorganizováno postupně za dodržení homogenity skupin v jídelně, rozestupů a   hygienických opatření.
 •  Školní družina bude zajištěna pro žáky 1. – 3. třídy v homogenních skupinách. Žáci dojíždějící počkají do   odjezdu autobusu ve své třídě pod dozorem učitelek.
 •  Tělesná výchova bude probíhat venku zpravidla vycházkou.
 •  V hodinách hudební výchovy bude vyučována hlavně teorie a poslech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *